سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب سلیمانی – ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران
ابراهیم تیموری – دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
احمد ماکوئی – دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

گاز طبیعی در ایران یک کالای راهبردی است که در آخرین برنامه پنج ساله کشور به عنوان محور توسعه از آن نام برده شده است. به دلیل حجم بالای ذخائر گاز طبیعی در کشور که بیش از ۳۰ تریلیون متر مکعب است، از سالها قبل سیاست جایگزینی از طبیعی با سایر حاملهای انرژی در اولویت برنامه های انرژی کشور قرار گرفته است. لذا مدلسازی زنجبره تامین گاز طبیعی دارای اهمیت فراوان بوده و می تواند دیدگاه جامع در مورد صنعت گاز کشور به دست دهد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از سیستم داینامیک، زنجیره تامین گاز طبیع در سطوح تامین(اکتشاف) و مصرف گاز طبیعی مدلسازی و شبیه سازی شود. به کارگیری رویکرد سیستم داینامیک به ما کمک می کند که توجه خود را از نشانه های مساله به علل ریشه ای آن معطوف کرده و مساله را به جای آن که تکه تکه و جزئی شناسایی و تعرف کنیم، در کلیت مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله نخست نمودار علت- معلولی سیستم ترسیم و سپس با استفاده از ان نمودار جریان مدل طراحی شده است. پس از شبیه سازی و اجرای مدل، مدل با استفاده از داده های موجود اعتبار سنجی شده است. تحلیل حساسیت انجام گرفته و سپس راهکار ارائه شده است.