سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هومن داداش زاده اهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
پیمان افضل – عضو هیات علمی گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

امروزه مدلسازی زمینشناسی کانسارها اهمیت بسیاری در ارزیابی منابع و ذخایر و نیز ایجاد فضای مناسب تخمین جهت بررسیهای زمین آماری دارد. این امر در کانسارهای رگهای طلا که تغییرات عیار درحد بسیار کم نیز بسیار اهمیت دارد،ضروری میباشد. در این نوشتار، مدلسازی سه بعدی رگههای حاوی طلا درکانسار طلای قلقله کردستان واقع در شمالغربی زون دگرگونی- ساختاری سنندج- سیرجان انجام شده است. بر اساس دادههای حاصل از ۶۷ حلقه گمانه و ۱۵ عدد ترانشه مدل سه بعدی ۱۶ عدد رگه با استفاده از نرم افزارRockWorks v. 15تهیه شده، سپس مدل سنگشناسی و مدل آلتراسیون منطقه و رگهها ساخته شدند. نتایج نشان میدهد که واحدهای سنگی حاوی ماده معدنی شامل گرانی تمیلونتی شده، فیلیت و کلریت شیست میباشد. در رگهها بخشعمده آلتراسیون از نوع سیلیسی شدن و مقدار اندکی لیمونیتی شدن است.