سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سپهر گرشاسبی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

افزایش آلودگی های اتفاق افتاده دررودخانه ها به وسیله مواد هیدروکربنی از جمله نفت اهمیت مطالعه رفتار این آلاینده ها را درمقابل جریان رودخانه ها نمایان می سازد دراین تحقیق مدلسازی دو بعدی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه به وسیله روش عددی حجم محدود مورد توجه قرارگرفته است مدل حاضر پارامترهای متعددی از جمله پهن رفت، انتشار افقی پخش مکانیکی ته نشست ساحلی تبخیر حل شدن مخلوط شدن قائم فرونشست و به سطح بازگشتن قطرات را درمحاسبات لحاظ می کند مدل هیدرولیکی مربوطه نیز به صورت آماده مورد استفاده قرارگرفته است درتحقیق حاضر صحت سنجی مدل به وسیله مقایسه نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی مدل کانال مارپیچی انجام شده است برایند این صحت سنجی ها حاکی از عملکرد صحیح مدل در شرایط مختلف است پس از صحت سنجی مدل یک کانال سینوسی به عنوان مطالعه موردی با این روش مورد تحلیل قرارگرفته است.