سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی نجارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدمهدی افصحی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین کمانداری –

چکیده:

امروزه طراحی مبدلهای حرارتی که از ماده تغییر فازدهنده PCM به عنوان ذخیره کننده انرژی درآنها استفاده می شود بسیار مورد توجه محققین واقع شده است زیرا این قبیل مبدلها با توجه به تغییر فازی که درآنها صورت میگیرد دارای ظرفیت ذخیره انرژی بیشتیر نسبت به مبدلهای رایج می باشد دراین تحقیق مدل ریاضی یک مبدل حرارتی اب PCM که درآن از صفحات موازی حاوی پارافین به عنوان ذخیره کننده انرژی استفاده شده بود معرفی و حل معادلات آن بصورت عددی و به روش اختلاف محدود و درشرایط ناپایا انجام گرفت باتوجه به زمان به دست آمده برای ذوب و انجماد کامل پارافین ازاین مبدل میتوان به عنوان منبع ذخیره کنندها نرژی درابگرم کن های خورشیدی فعلی استفاده کرد.