سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ایرانمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرایند
لیلا وفاجو – استادیار- عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده
محمد کاظمینی – استادعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

با توجه به اهمیت فرایند جفت شدن اکسایشی متان و تلاش برای بالا بردن تولید مواد مطلوب حاصل از واکنش، در این تحقیق با مدلسازی یک راکتور بستر سیال، نحوه تغییرات بازده و انتخابپذیری تولید محصولات با تغییر پارامترهای مهمدما و نسبت اکسیژن به متان در خوراک در بازهی ۱۰ ۱ تا ۱ ۱ بررسی شده است. جهت بررسی افزایش راندمان تولید محصولات مطلوبC 2اتان + اتیلن) بستر راکتور در سه حالت تک تزریقیSection)1دوتزریقی Sections)2و سهتزریقیSections)3 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که در محدوده دمایی ۷۰۰ تا ۸۵۰ در نسبتاکس یژن به متان ثابت حداکثر مقدار بازده تولید محصولات مطلوب ۲C در حالتهای تک تزریق، دوتزریقی و سه تزریقی، بترتیب ۱۳/۷% ۲۱ % و ۲۲ % میباشد که روندی افزایشی نیز خواهد داشت.