سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی داداش زاده – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی از دانشگاه شیراز و دبیر آموزش و پ
علی زمردیان – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
حمید مرتضی پور – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحقیق حاضر فرایند خشک شدن لایه نازک زرد آلو در یک خشک کن کابینتی با جریان هوای اجباری مورد بررسی قرار گرفت. خشک کن خورشیدی مورد استفاده دارای یک جمع کننده خورشیدی دو راهه، محفظه ی محصول، مکنده و کانال ها هوا بوده که در دو حالت مختلط و غیر مستقیم بکار گرفته شد. آزمایش د رمحوطه ی باز دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شیراز صورت گرفت. به منظور انتخاب بهترین مدل برای توصیف فرایند خشک شدن، نتایج حاصل از آزمایش های تجربی با اشتفاده از روش رگرسیون غیر خطی با ده مدل ریاضی مختلف، تطبیق داده شدند. از پارامترهای اماری RMSE، X2 ، r برای مقایسه نتایج حاصل از تطبیق مدل ما استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از این بود که مدل two-term با ۰/۹۹۹-r و (۳-)۱۰×۳/۳۷۴-x2 برای حالت خشک کردن مختلط و ۰/۹۹۹=r و (۴-)۱۰×۱/۲۴۳-(۲)x برای خشک کردن غیر مستقیم ، بهترین توصیف را برای فرایند خشک کردن زرد آلو در شرایط مختلف خشک شدن ارائه می دهد.