سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین امیرابادی – استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
مهدی دانش – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
فرشید جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

فرآیند براده برداری یکی از پر کاربرد ترین فرآیندهای تولید می باشد و هندسه ابزار و پارامترهای ماشینکاری نقش مهمی در نیروهای ماشینکاری دارند. در این تحقیق فرآیند براده برداری عمودی بااستفاده از روش اجزاء محدود شبیه سازی شده و تاثیر پارامترهای شعاع لبه برنده ابزار، زاویه براده و سرعت برشی بر روی نیروهای برشی و محوری با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. سپس تاثیر این پارامترها بر روی پارامترهای خروجی با استفاده از روش پاسخ سطح مدلسازی شده است