سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکیر زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از روش ناپارامتریک Sen’s به مدلسازی تغییرات و براورد سری های زمانی پدیده گردوغبار شهرزاهدان طی نیم سده اخیر ۲۰۰۵-۱۹۵۱ پرداخته شده است پس از تعیین روندب رای مقیاس ماهانه به تعیین معادله های شیب جهت پیش بینی وقوع پدیده گردوغبار بهره گرفته شد از نتایج گرفته شده ازاین پژوهش اول آنکه اکثر گردوغبارها درنیمه گرم سال بهاروتابستان بوقوع می پیوندد که درهر دو فصل روند تغییرات درجهت صعودی می باشد پدیده گردوغبار دردوفصل بهار وتابستان دارای روند افزایشی و دردوره سردسال باستثنای مهر روندی مشاهده نگردید.