سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانی نعمتی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدوحید ازهری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استفاده از پروتکل SIP به عنوان هسته ی برقراری جلسات در IMS بسیار افزایش یافته است بررسی های مختلف نشان داده اند که گذردهی پروتکل SIP هنگام اضافه بار بهدلیل ارسال های مجدد جهت دستیابی به اطمینان پذیری به شدت پایین می آید الگوریتم های مبتنی بر نرخ و پنجره ی زیادی در سالهای پیش پیشنهاد شده اند که می توانند گذردهی سیستم را در حد قابل قبولی نگاه دارند ما دراین مقاله کنترل اضافه بار مبتنی بر روش پنجره را با استفاده از روابط ریاضی مدل می کنیم تا بتوان ازاین روابط در بررسی این روش استفاده نمود. ابتدا شبکه ی ذوزنقه ای SIP را با استفاده از روابط ریاضی مدلکرده و برای نشان دادن صحت روابط آن را با شبیه سازی پروتکل SIP نوشته شده در ns2 مقایسه می کنیم و در ادامه مدل روش مبتنی بر پنجره جهت کنترل اضافه بار را مطرح کرده و آن را با شبیه سازی ns2 مقایسه می کنیم.