سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نصرت اله جهاندیده – کارشناس ارشد مهندسی نفت – شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری
رامین رواندوست – کارشناس ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
پیمان هاشمی – کارشناس مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

دراین پروژه چندین سناریوی مختلف تزریق در فشارهای متفاوت در نظر گرفته شد که دراین سناریوها گازهای متان، دی اکسید کربن و حلال ابتدا در یک فشار ثابت به مخزن تزریق شده و با تخلیه طبیعی و همچنین با همدیگر مقایسه شدند و این کار را درچند فشار متفاوت تکرار کرده و نتایج را مشاهده نمودیم. سپس هرگاز را به تنهایی در فشارهای مختلف تزریق و نتایج را با تخلیه طبیعی مقایسه نمودیم. هفت سناریوی تزریق را دراین پروژه مورد استفاده قرار دادیم که بترتیب بصورت زیر است: در سناریوی اول ابتدا تزریق گاز های متان CH4 دی اکسید کربن CO2 و سولونت SOLVENT در فشار تزریق PSIA 3500 صورت گرفت و سپس نتایج به دست امده بصورت نمودارهای FPR ،FOIPR ،FGPT،FOPT ارائه شده و با حالتی که مخزن در حالت تخلیه طبیعی قراردارد مورد مقایسه قرارگرفته است. در سناریوی دوم ابتدا تزریق گازهای متان CH4 دی اکسید کربن CO2, و سولونت SOLVENT در فشاری بالاتر از سناریوی اول در فشار تزریق PSIA4000 صورت گرفت و سپس نتایج به دست امده بصورت نمودار ارائه شده و با حالتی که مخزن در حالت تخلیه طبیعی قر ردارد مورد مقایسه قرارگرفته است. در سناریوی سوم ابتدا تزریق گاز های متان CH4 دی اکسید کربن CO2 و سولونت SOLVENT در فشار تزریق PSIA 5000 صورت گرفت و سپس نتایج به دست امده بصورت نمودار ارائه شده و با حالتی که مخزن در حالت تخلیه طبیعی قراردارد مورد مقایسه قرارگرفته است در سناریوی چهارم ابتدا تزریق گاز متان CH4 در فشارهای مختلف انجام گرفت سپس نتایج به دست امده بصورت نمودارهایی ارائه شده است در سناریوی پنج ابتدا تزریق گاز دی اکسید کربن CO2 در فشارهای مختلف انجام گرفت و سپس نتایج بدست امده بصورت نمودارهایی نیز در ادامه ارائه شده است. در سناریوی ششم ابتدا تزریق گاز سولونت SOLVENT درفشارهای مختلف انجام گرفت. گاز حلال این خاصیت را دارد که بخاطر فشار امتزاج پذیری پایین خود را حت تر در نفت مخزن حل گردد و بنابراین ضمن اضافه شدن به نفت مخزن و بالا بردن میزان نفت در جا د رمخزن به همان نسبت نیز بازیافت از نفت تولیدی را افزایش میدهد در بررسی تزریق گاز سولونت SOLVENT با ترکیبات مختلف در سناریوی هفتم می توان به این نتیجه رسید که هرچقدر که درصد پروپان C3H8 درگاز سولنت بیشتر باشد غنی تر با توجه به اینکه ترکیب نفت وگاز تزریقی به همدیگر نزدیکتر هستندوامتزاج راحتتر صورت میگیرد و میزان تولید نفت بیشتر خواهدشد.