سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس اکبرپور نیک قلب – مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا ادیب –
مجید عسگری –

چکیده:

سیستم مورد مطالعه که یک سیستم کنترل غیرفعال می باشد برای محافظت سازه در برابر زلزله های قوی و پرشدت پیشنهاد می گردد سیستم جداسازی پایه که ترکیبی از تکیه گاههای الاستومریک است مانع از انتقال حرکت افقی زمین به ساختمان می گردد درحالیکه سیستمهای مهاربند جانبی نقش موثری را در کاهش پاسخ سازه ها دارا می باشند هدف اصلی مقاله بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی جداسازی شده نامنظم از نظر جرم و سختی و مقایسه آن با ساختمان نامنظم پایه گیردار میب اشد این هدف با روشهای تحلیل سازه ای خطی و غیرخطی شامل تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی خطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی با استفاده از هفت شتاب نگاشت که محتوای فرکانسی آنها با محتوای فرکانسی خاک محل مورد نظر یکسان است و با کمک نرم افزار ETABS V 9.6.0 و SAP2000 V14 تحقق می یابد . استفاده از سیستم مورد مطالعه شتاب طبقات و نیروی برش پایه را به نحو قابل توجهی کاهش می دهد از این رو می توان انتظار داشت در این سیستم بدون تغییر محسوس در میزان کل انرژی ورودی به سازه یکنواختی بیشتری در توزیع جذب انرژی و خسارت در سازه بدست اید.