سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بنفشه حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود یحیایی – دانشیار گروه زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در بسیاری از موارد بعد از زلزله آتش سوزی رخ می دهد و در اثر افزایش حرارت مقاومت و سختی سازه کاهش مییابد و باید نیروهای اضافه ای که در اثر افزایش حرارت در اعضا به وجود آمده اند از طریق اتصالات در سایر قسمت های سازه توزیع شوند. در این تحقیق اتصال جوشی تیر به ستون پیوسته تحت نیروهای وارده و اعمال حرارت بالا با استفاده از نرمافزارABAQUSمدلسازی شده و تغییر شکل اتصال در حرارتهای مختلف تحت بار ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان از کاهش چشمگیر ظرفیت خمشی اتصال در حرارتهای بالا دارد.