سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معین مجابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
کوروش مجازی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

رسوب گذاری یکی از جدیترین مشکلاتی است که حوضچهها با آن روبهرو هستند. ته نشنین شدن رسوبات معلق وارد شده به حوضچه به مرور زمان موجب کاهش ظرفیت مخزن و از کار افتادن آن می شود. در این مطالعه ابتدا مدل عددی هیدرودینامیک و انتقال رسوبات بر مبنای معادلات میانگیری شده در عمق ناویر استوکس و انتقال – پخشیدگی با استفاده از روش احجام محدود توسعه یافته و پس از صحت سنجی مدل، تاثیر ابعاد هندسی شکل حوضچه روی حجم رسوبات ته نشین شده در کف بررسی شده است