سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو سرخیلی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران
بهمن قربانی واقعی – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا عسگری مقدم – دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

مکانیک حرکت یک ماهواره همان مطالعه مسیر یا حرکت ماهواره در مدار است که بررسی و برآورد آن برای تعیین موقعیت ماهواره در زمان های مختلف و نیز برنامه ریزی و تعیین زمان انجام عملیات درخواست شده از ماهواره ضروری است بررسی مکانیک حرکت ماهواره های مدارکوتاه Low Earth Orbitنیز به دلیل ساختار مداری و کاربردهای خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند دراین مقاله ضمن شرحی از ساختار و مفاهیم کلیدی درعناصر مداری و نیز چگونگی تعیین آنها توسط بردار موقعیت فضاپیما معادله حرکت ماهواره در مدار بدست می آید که از طریق آن می توان مسیر حرکت ماهواره را مدلسازی نمود سپس با درنظر داشتن زاویه بلندی elevation ونیز زاویه دید beam width ماهواره به بررسی چگونگی تعیین و انتخاب میدانهای دید ماهواره پرداخته می شود. که پیش نیاز برنامه ریزی و زمان بندی فعالیت های ماهواره ای می باشند.