سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش زرین آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر گروه مهندسی شیمی ماهشهر ایران
حسن حسنپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در واکنش درجه یک برگشت ناپذیر شیوه های متداول برای تعیین مقدار ثابت سرعت واکنش اندازه گیری همزمان غلظت ورودی و خروجی در راکتور است دراین پژوهش مدلی به دست آمد که ضریب سنتیکی واکنش درجه یک را در یک راکتور کاتالیستی بستر پرشده همراه با جریان بازگشتی را پیش بینی می کرد برای ساخت این مدل از چند موازنه جرم و شرایط مرزی همچنین از فرضیات سادهکننده استفاده شد به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد این مدل و نیاز به حل عددی آن برنامه کامپیوتری برای استفاده از مدل نیاز شد که برای ساخت آن برنامه از نرم افزار MATLAB استفاده کردیم برای تعیین دقت این مدل آن را با یک راکتور واقعی کاتالیستی بستر پرشده همراه با مخزن ذخیره مقایسه کردیم نتایج آزمایشیگاهی را با نتایج پیشگویی شده از مدل مقایسه کردیم نتایج موفقیت بسیار خوب مدل را نشان داد