سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش شاهین – دانشیار دانشگاه اصفهان
فهیمه عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
پریا قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
محمد خیاط خوشدوز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

رضایت شغلی به عنوان یک مساله مهم درسازمان ها تلقی میشود و عواملمختلفی درافزایش رضایت شغلی نقش دارند ازجمله این عوامل عوامل محیطی می باشد و از انجا که نظام اراستگی براساس پاکیزگی نظم جمال وپرهیز ازدرهم ریختگی محیط کاروزندگی پایه ریزی شده است باتوجه به اینکه نظام s5 درایران خودرو اجرا می شود این پژوهش به بررسی رابطه ی نظام اراستگی با رضایت شغلی پرداخته است پژوهش حاضرازحیث هدف کاربردی و ازحیث نحوه گردآوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی و ازشاخه مطالعات میدانی به شمار میاید و بطور مشخص مبتنی برمدلسازی معادلات ساختاری است به این منظور ازبین کل پرسنل زن و مرد شاغل درنمایندگی های ایران خودرو استان چهارمحال و بختیاری که شامل ۱۷۰نفر بوده است تعداد ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید نتایج حاصل ازپژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نظام اراستگی و رضایت شغلی وجود دارد.