سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک زاهد – گروه مکانیک،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت،دانشگاه سیستان و بلوچستان
طاهره فنایی شیخ الاسلامی – گروه مهندسی برق و الکترونیک،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه
امیر مهدی زاده مقدم – گروه نانو مواد،پژوهشکده نانو فناوری،دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – گروه مکانیک،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت،دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین آتشی – گروه مهدسی شیمی،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت،دانشگاه سیستان و بلوچس

چکیده:

مقاله حاضر به مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی راکتور رسوب بخارشیمیایی برای محاسبه نرخ رشد نانولوله های کربنی می پردازد مخلوط گاز ورودی راکتور تشکیل شده از منبع هیدروکربنی اگزایلن گاز حامل آرگون به همراه هیدروژن است راکتور مورد نظر افقی و درفشار اتمسفر عمل می کند بعلاوه رفتار مخلوط گاز محیط پیوسته و ایده آل فرض شده و رژیم جریان گاز ارام است برای حل عددی روش حجم محدود با شبکه جابجا شده درنظر گرفته شدهاست دراین مقاله تاثیر غلظت پیش ماده کربنی موجود درمخلوط گاز ورودی به راکتور سرعت مخلوط گاز وارد شده به منطقه کوره و دمای کوره برروی نرخ و یکنواختی رشد نانولوله های کربنی بررسی گردیده است نتایج نشان میدهد که با افزایش سرعت مخلوط گاز ورودی به منطقه کوره نرخ رشد و یکنواختی لایه نانولوله افزایش با افزایش دمای کوره نرخ رشد کاهی و یکنواختی لایه تولید شده افزایش و با افزایش غلظت اگزایلن درمخلوط گاز ورودی به راکتور نرخ رشد نانولوله افزایش ولی یکنواختی آن کاهش می یابد.