سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم امینی کیا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز
مجید ولی زاده – گروه برق – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ایلام

چکیده:

در این مقاله مدل دینامیکی پیل سوختی استخراج شده و عوامل موثر بر رفتار پیل سوختی بیان خواهد شد. مدل دینامیکی مذکور با وجود دقت بالا دارای سرعت پاسخ دهی مناسبی است که برای تحلیل آنلاین رفتار شبکه مناسب است. از آنجایی که عملکرد پیل سوختی به ویژگیهای اینورتر متصل کننده آن به شبکه بستگی دارد، در این مقاله نحوه انتخاب و مدلسازی اینورتر مناسب برای پیل سوختی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت افزایندگی و کاهندگی ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان عملکرد پیل سوختی با استفاده از مبدل امپدانسی، این مبدل برای اتصال پیل سوختی به شبکههای جزیرهای که دارای عناصر ذخیرهساز انرژی هستند بسیار مفید است.