سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید شمقدری – دانشجوی دکترای مهندسی برق، گرایش کنترل،
کیوان کوکبیان – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، گرایشآیرودینامیک
سیدکمال الدین نیک روش – استاد دانشکده مهندسی برق،گرایش کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله مدل دینامیکی غیرخطی جسم پرنده مافوق صوت الاستیک درصفحه بدست آورده و در شرایط فشار دینامیکی مختلف بررسی میشود. در ابتدا معادلات دینامیک پرواز و الاستیسیته جسم پرنده از روش لاگرانژ و با استفاده از تعریف انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی و نیروهای تعمیمیافته،برپایه مدل آیرودینامیک غیرخطی، استخراج شده و بر حسب زمان حل میشوند.با تعیین مدل،نتایج برای مسالهای خاص بررسی میشود. برای اعتباردهی به مدل،اثر خطی و غیرخطی بودن مدل در شرایط مختلف و تاثیر آن در پایداریدینامیک جسم پرنده الاستیک بررسی و با مراجع مختلف مقایسه میشود.