سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی سلطانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدتقی بطحایی –

چکیده:

دراین مقاله یک مدلدینامیکی از واحد تولید توانپیل سوختی PEM ارائه شده است سپس مدل به منظور پیش بینی ولتاژ خروجی پیل سوختی مذکور و نیز مطالعه حالتهای گذرای پیل هنگامی که درمعرض یک تغییر سریع بار قرار میگیرد استفاده شدها ست در ادامه نتایج شبیه سازی ها بصورت عملی با پیل سوختی موجوددر آزمایشگاه مقایسه شده تا صحت مدلسازی مورد ارزیابی قرار گیرد نتایج بیانگر دقت قابل قبول مدل پیشنهادی و نیز توانایی پاسخگویی سریع پیلهای سوختی PEM در مقابل تغییرات سریع بار میب اشد.