سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهاجری – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه قدرت
مجید اجلی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه قدرت
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه قدرت
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه قدرت

چکیده:

جهت انجام مطالعات دینامیکی باید تمامی عناصر ریز شبکه ها از جمله کلیه بارها و منابع تولید انرژی، بطور کامل مدل شوند. منابع فتوولتائیک به همراه باتریها یکی از انواع منابع تولید پراکنده هستند که در ریز شبکهها بسیار استفاده میشوند. در این مقاله با تکمیل مدل های موجود، مدل دینامیکی مناسبتری برای سیستم مرکب فتوولتائیک /باتری جهت استفاده در مطالعات دینامیکی ریز شبکه ها ارائه شده است. در این مدل منبع فتوولتائیک و باتری به طور موازی – هریک از طریق مبدلDC/AC سهفاز به شبکه متصل میشوند. کنترلر مبدلDC/AC منبع فتوولتائیک ، ولتاژ را در – سمت شینDC مبدلDC/ACتوسط ولتاژ شبکه تثبیت می کند و کنترلر مبدلDC/ACباتری توان اکتیو و راکتیو تولیدی شین را در مقداری که بهره بردار تعیین کرده، تثبیت مینماید .جهت دریافت حداکثر انرژی از منبع فتوولتائیک از یک مبدل افزایندهDC/DCاستفاده شدهاست. که این مبدل توسط یک سیستم فازی به همراه کنترلرPIکنترل میگردد. در این مقاله از نرم افزارPSCAD/EMTDC جهت بررسی صحت عملکرد مدل استفاده شده است.