سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید تقی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آسیه دهقانی کیادهی –

چکیده:

در این مقاله سعی شده مدل دینامیکی ریفرمینگ متان با دی اکسید کربن در راکتور بستر پرشده ارائه شود .در طراحی این راکتورها بخصوص در فرایند ریفرمینگ متان، مدلسازی جریان سیال و انتقال حرارت و واکنشنقش مهمی را ایفا می کند. پیش بینی الگوهای انتقال حرارت و جرمی جریان در راکتور می تواند در طراحی بهینه راکتور تاثیر گذار باشد. در اینجا بر مدلسازی با کمک دینامیک محاسباتی سیالاتCFD تمرکز شده است تا مدلی دقیق تر از مدل های قبلی ارائه شود. پس از انجام مدلسازی،کانتورهای جزء جرمی در کل بستر نشان داده شده است. در نهایت صحت نتایج مدل ارائه شده با نتایج آزمایشگاهی منتشر شده در مقالات سنجیده شده است