سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان علیزاده حیدری – پژوهشگاه نیرو
ادوارد غریبیان – پژوهشکده تولید نیرو
محسن منتظری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

امروزه الزام در بهبود مصرف انرژی، موجب توجه هرچه بیشتر به افزایش راندمان نیروگاه های تولید برق شده است . راندمان بالای سیک لهای ترکیبی نسبت به دیگر روش های تولید انرژی سبب افزایش توجه صنعت تولید نیرو به این نیروگاه ها شده است. یکی از اجزای اصلی سیکل های ترکیبی توربین گاز می باشد و به منظور ساخت یک سیمولاتور بلادرنگ ۱ برای نیروگاه های سیکل ترکیبی، مدلسازی توربین گاز ضروری است. با توجه به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی طرح نیام(شرکت مپنا)، طرح غالب نیروگاه سیکل ترکیبی مورد استفاده شبکه برق سراسری کشور می باشد و در این طرح توربین گاز مورد استفاده از نوع ۹۴٫۲ Vشرکت زیمنس است، جهت مدلسازی این توربین گاز در این مقاله ابتدا مدل کمپرسور و اجزای جانبی آن، مدل اتاق احتراق به همراه سیستم سوخ ترسانی و مدل توربین گاز بدست آمده است، و سپس این اجزا در کنار هم قرار گرفته است.همچنین از جمله پارامترهای مهم و تاثیر گذار در توربین گاز، دینامیک سیستم سوخت رسانی و پره های VIGV است، که در این مدلسازی نیز مورد توجه قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از این مدل با داده های واقعی توربین گاز نوع ۹۴٫۲ V در دو محیط کاری متفاوت از نظر دما و فشار ورودی، مقایسه شده است و تطبیق قابل قبول این نتایج با واقعیت، نشان دهنده صحت مدلسازی توربین گاز می باشد..