سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان حاجی بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
سیدعباس حسینی – استادیار گروه عمران آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

جریان چگال به علت اختلاف چگالی بین لایه های سیال به وجود می آید این اختلاف چگالی محرک اصلی رانش این جریان ها می باشد جریان چگالی حاوی ذرات معلق را اصطلاحا جریان گل آلود می نامند با توجه به رسوبگذاری جریانهای گل آلود درمخازن سدها شناخت هیدرودینامیک این جریانها تاثیر به سزایی در افزایش عمر مفید سدها خواهد داشت لذا شناسایی هیدرودینامیک و مشخصات جریانهای چگالی اهمیت زیادی در زمینه های مختلف دارد دراین تحقیق جهت شبیه سازی عددی معادلات حاکم بر این جریانها از یک کد عددی تجاری بنام Fluent استفاده شد مدلسازی سازی عددی به صورت دو فازی با روش اولری – لاگرانژی انجام گرفت همچنین از مدل آشفتگی تنش رینولدز RSM با شبکه بندی غیریکنواخت و ریز نمودن مش ها در کف کانال استفاده شد برای صحتسنجی مدلسازی عددی در تعیین پارامترهای هیدرولیکی جریانهایگل الود از جمله پروفیل های سرعت ازیک نمونه ازمایشگاهی استفاده شد و نتایج حاصل از شبیه سازی با اندازه گیری های ازمایشگاهی مربوط مقایسه شد.