سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک به ساز – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید برای مدلسازی باور در مدل یادگیرنده سیستمهای آموزش گر هوشمند پیشنهاد شده است این روش به دلیل بکاربری ساختاری دو سطحی جنبه های مختلف باور یادگیرنده را مدلسازی می کند و علاوه بر آن بسیاری قسمتهای فرایند مدلسازی را بطور خودکار انجام میدهدکه اینها از مزیت های بسیار مهم آن هستند دریکی از سطوح مدلسازی از شبکه بیزی و در سطح دیگر از بهبود نظریه استفاده شده است درا ین روش راه اکری برای تعیین خودکار احتمالات شرطی مستقیم بین دو گره در شبکه بیزی ارایه شده است در انتها روش پیشنهادی مورد بررسی کیفی قرار گرفته که این بررسی نشان دهنده توانایی این روش در مدلسازی کارا کم کردن پیچیدگی وظیفه متخصص زمینهو نیز داشتن زمان اجرای کم و معقول می باشد.