سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین صالحی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه یزد
جواد غلام نژاد – استادیار دانشگاه یزد
مسعود بیاتی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

یکی از پدیده هایی که ممکن است باعث بروز مشکلات اساسی در عملیات تونلسازی نگهداری و بهره برداری ازت ونل می شود مچاله شوندگی سنگهای مسیر آن است مچاله شوندگی به طور کلی به تغییر شکلها و همگرایی های بزرگ وابسته به زمان تونلها درخلال و بعد از حفاری گفته میشود این پدیده هنگامی روی میدهد که تنشهای القایی بوجود آمده در اثر حفاری زیرزمینی بیشتر از مقاومت برشی توده سنگهای دربرگیرنده حفره باشد به این ترتیب خزش سنگ بداخل حفره ایجاد شده آغاز می شود دراین مقاله رفتار مچاله شوندگی سنگ تونل دشت ذهاب در روش حفاری تمام مقطع مکانیزه TBM با استفاده ازروشهای عددی دو بعدی مدل شده است هرچند شرایط تنش و کرنش در مجاورت جبهه کار تونل طبیعت سه بعدی دارد و واقع گرایانه نیست که آن را دو بعدی فرض کنیم ولی با توجه به اینکه همگرایی های ناشی از پدیده مچاله شوندگی علاوه بر وابسته بودن به زمان متاثر از پیشروی جبهه کار می باشد برای حل این مشکل درمدلسازی دو بعدی این پدیده از دو مدل الاستیک و خزشی استفاده می شود.