سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپهر گرشاسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تهران
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیر محجوب – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه همه کشور های پیشرفته اهمیت آبهای سطحی به ویژه آب رودخانه ها را درک کرده اند زیرا این آبها علاوه بر اینکه تامین کننده آبهای زیرزمینی می باشد در پشت سدها به منظور آب شرب ، کشاورزی ، دامپروری و صنایع ذخیره می شوند و مورد بهره برداری قرار می گیرد. با توجه به ترافیک عبوری گذرنده از طول و عرض رودخانه ها ، عبور لوله های نفتی از رودخانه‌ها، تصادفات و حادثه های مربوط به کامیون های حمل مواد نفتی و با توجه به حادثه های روی داده متعدد در ایران و خارج از ایران پیش بینی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه ها اهمیت پیدا می کند. در این مقاله سعی بر آ ن شده تا مدل سازی دو بعدی پخش آلودگی نفتی در رودخانه با استفاده از روش‌های عددی انجام شود. در این مدل سازیها اثرات مهمی از قبیل تبخیر، ته نشست، انحلال، اثر باد، جذب ساحلی رودخانه در نظر گرفته می شود. این مدل سازی ها شامل مدل سازی جریان و مدل سازی پخش آلودگی با در نظر گرفتن اثرات بالا می باشد که در نهایت با یکدیگر ترکیب شده و خصوصیات ماده آلاینده نفتی در هر نقطه دلخواه در طول رودخانه را می دهد. نتایج بدست آمده در متن کامل مقاله آمده است که بیانگر کامل بودن مدل انجام شده است