سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان ملک عباسلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
هومن حاجی کندی – استادیاران دانشگاه آزاد تهران
محمدرضا پیرستانی –

چکیده:

مخروط افکنه ها همواره برای کشاورزی و سکونت انسان مورد توجه بوده اند لذا مطالعه انواع جریان درمخروط افکنه ها جهت کاهش خسارات سیلاب از اهمیت زیادی برخوردار است باتوجه به محدودیت های مدلهای یک بعدی درمدلسازی رودخانه های شریانی استفاده ازمدلهای دوبعدی جهت انجام این امر ضروریست دراین مقاله رودخانه رودان دراستان هرمزگان با استفاده از مدل CCHE2D مدلسازی گردیده است جهت صحت سنجی نتایج مدلسازی ازا طلاعات ایستگاه آبسنجی آبنما استفاده شدها ست بررسی ها نشان میدهد که الگوی جریان دربخش شریانی رودخانه تفاوت زیادی با بخش آبراهه ای آن داشته و مدلهای یک بعدی قادر به شبیه سازی درست آن نیستند.