سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی حسینی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهر
مجید محمدی – استادیار، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

بر اساس چندین دهه تحقیق، میانقاب ها بر روی مقاومت، سختی و شکل پذیری قابهای میان پر تاثیر دارند با وجود این هنوز هم درطراحی های سازه های متداول ، به دلیل وجود پارامتر های بیشمار موثر و نبود یک مدل تحلیلی ساده ، میانقابها را جزء اعضای غیر سازه ای در نظر گرفته، از مدل کردن آنها چشم پوشی می شود. در این مقاله، روشی برای مدلسازی رفتار واقعی میانقاب به کمک نرم افزارIDARC معرفی شده است که در آن رفتار غیرخطی این المان نیز مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به بررسی صحت آن به کمک نمونه آزمایشگاهی پرداخته می شود