سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا هاشم زاده – دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
میثم سراجیان – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه مونتپلیر فرانسه
حسام خسروی شوب – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد هداوند احمدی –

چکیده:

هدف از این مقاله بدست آوردن مدلی جهت ارزیابی برند و بررسی جایگاه سازمانی در نزد مشتریان بر میزان ارزش نام تجاری از دیدگاه مشتریان می باشد .البته این مدلسازی با در نظر گرفتن فاکتورها و عوامل قابلیت اطمینان و حفظ و جایگزینی مشتریان انجام خواهد گرفت .درواقع در این مقاله به ترکیب آنالیز درخت رویداد و الگوریتم ژنتیک برای دست یافتن به مدل یکپارچه ای به منظور رسیدن به هدف ذکر شده خواهیم پرداخت. شناسایی لایه های محافظتی مستقل در ساختار ارزشی یک برند انجام می گیرد و از الگوریتم ژنتیک به منظور جابه جایی لایه ها برای رسیدن به بهترین ترتیب ازآنها به کار گرفته میشود. در این مقاله مدلی که بدست می آید می تواند طراحی بهینه ای را با درنظرگیری فاکتورهای ذکر شده ارائه دهد