سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
حمیدرضا راسخی – دانش آموخته کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان

چکیده:

عبارت خدمت دهی فعلی به منظور بیان توانایی روسازی برای تحمل ترافیک سرویس و عملکرد آن براساس سابقه خدمت دهی به تقاضای ظرفیت ایجاد گردید قابلیت خدمت دهی برای درنظر گرفتن تاثیر تغییرات ایجاد شده در پروفیل طولی و عرضی و نیز اندازه ترک خوردگی ها و وصله ها بنانهاده شده است لذا تعیین میزان وزن درنظر گرفته شده برای هر جزء در بدست آوردن عدد قابلیت خدمت دهی یک امر کاملا ذهنی است که از دیدگاههای افراد مختلف بدست آمده است دراین مقاله سعی می گردد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN مدلی جهت تعیین شاخص خدمت دهی فعلی روسازی های انعطاف پذیر نشان داده شود. برای این منظور از داده های بدست آمده در آزمایشات AASHTO شامل اختلاف شیب،عمق شیار افتادگی، وصله کاری ها، ترک خوردگی و ترکهای طولی استفاده شده است.