سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارغوان دواتگران – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمود میرزایی – دکتری ژئوفیزیک، دانشیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
فریدون قدیمی عروس محله – دکتری زمین شناسی، استادیار دانشگاه معدن، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده:

در این تحقیق از روش زیر فضا برای برگردان سازی غیر خطی داده های گرانی جهت مدل سازی با هدف فضای بزرگ مقیاس استفاده شده است . روش ارائه شده در این مقاله برای کنترل اثر نوفه وبدشرطی وارونگی ماتریس ها بسیار مفید میباشد . با بکار بردن روش زیر فضا در عمل برگردان سازی زمان انجام وارون سازی در مقایسه با سایر روش های کلاسیک مثل مارکوات و … کاهش خواهد یافت. روش عرضه شده روشی مبتنی بر تکرارهای متوالی است که در هر تکرار تغییرات پارامترهای مدل در یک زیر فضای p بعدی از فضای m بعدی پارامترها به دست می آید که با استفاده از این روش،پارامتر های مدل اولیه بکار برده شده به روز رسانی خواهند شد. ذر این روش بردارهای پایه مورد نیاز از تجزیه ماتریس مشتقات پاره ای اول داده ها نسبت به پارامترهای مدل به دست می آید . از بردارهای پایه بدست آمده برای تصویر سازی فضای پارامترهای مدل از فضای m بعدی به زیرفضای p بعدی استفاده می شود. ابتدا نقاط ضعف و قوت روش با برگردان سازی داده های مصنوعی مشخص شده و و سپس این روش برای برگردان سازی داده های وافعی جهت تعین شکل سنگ بستر یک حوزه رسوبی بکار برده می شود.