سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه علی طهماسبی – هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان
رضا قشلاقی – هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ارسلان وارسته نوبری – کارشناسی ارشد

چکیده:

برای ترکیبات طبیعی و اسانس ها داده های تعادلی فاز مایع و بخاربدلیل پیچیدگی این مخلوط ها کمتر مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق غلظت تعادیل اجزا مخلوط با استفاده ازمدل UNIQUAC درفشارهای مختلف انجام شده است این مدل قابلیت تعیین داده های تعادلی درمحدوده دمایی ۷۰درجه تا۱۷۰درجه و محدوده فشار ۳۰kpa تا۲۰۲kpa را دارد نتایج حاصل از مدلسازی نشان میدهد درفشارثابت با افزایش دما از دمای نقطه حباب تادمای نقطه شبنم غلظت تیمول درفاز مایع از ۵۰درصد مولی تا۰۵درصد مولی افزایش می یابد با افزایش غلظت آب درمخلوط درفشار ۱۰۰kpa و دمای ثابت ۱۷۷درجه غلظت تیمول درفاز مایع از ۲۴درصد مولی تا ۸۷درصد مولی افزایش می یابد و نیز دردمای ثابت ۱۷۷درجه با کاهش فشار از ۱۰۰kpa تا۲۰kpa درمخلوط سه جزئی ۰۵ درصد مولی آب ۰۰درصد مولی تیمول و ۰۰ درصد مولی سیمن درفاز مایع غلظت تیمول از ۶۰ درصد مولی به ۸۲ درصد مولی افزایش می یابد.