سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین فرخ نژآد – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتتهرا
نادر کهنسال قدیم وند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه زمین شناسی
اسماعیل غلامپورآهنگر – شرکت مهندس و توسعه نفت تهران
سجاد کاظم شیرودی – شرکت نفت فلات قاره ایران تهران

چکیده:

میدان کوه یا مند در جنوب غربی ایران و در کرانه خلیج فارس قرار داشته مطالعه حاضر برروی مخزن سروک این میدان صورت گرفته است این مطالعه تلاشی برای ایجاد مدل سه بعدی ساختمانی – پتروفیزیکی که جهت برنامه های توسعه ای میدان ضروری است می باشد برای انجام مدل سازی از کلیه داده های در دسترس از قبیل اطلاعات ژئوفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی داده های ارزیابی پتروفیزیکی و مقاطع نازک میکروسکوپی استفاده شد. جهت تهیه مدل سه بعدی مخزن روشهای زمین آمار در قالب نرم افزار PETREL به کار گرفته شد این مدلسازی شامل سه مدل ساختمانی چینه ای و پتروفیزیکی می باشد از داده های خروجی مدل ساختمانی برای ایجاد مدل پتروفیزیکی استفاده گردید. همچنین در قسمتهایی به دلیل کمبود داده با استفاده از روش شبکه های عصبی داده های مورد نیاز جهت مدلسازی ایجاد شد.