سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسام مکوندی – کارشناس ارشدمکانیک
محسن مهدوی عادلی – کارشناس ارشد مکانیک
سیدعلی مرعشی – کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

پژوهش پیش رو به ارائه روشی جهت مدلسازی اجزا ء محدود خمکاریv شکل ۲ ورقها و بررسی پدیده واجهش فنری ۳ در این نوع خمکاری میپردازد تا بکمک آن رفتار ورقها پیش بینی شده و از هزینههای بسیار زیاد فرآیند سعی و خطای رایج در ساخت قالبهای خمکاری اجتناب نمود. بدین منظور از نرمافزار اجزاء محدود آباکوس ۴ جهت مدلسازی و تحلیل فرآیند خمکاری استفاده شده است. بمنظور بررسی صحت روش مدلسازی مورد نظر، نیروی پانچ حاصل از حل اجزاء محدود با نیروی پانچ عملی مقایسه شده است . این مقایسه تاییدکننده صحت روش مدلسازی مورد نظر میباشد. این مقاله به معرفی این روش مدلسازی و ارائه نتایج حاصل از آن پرداخته است