سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد حسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فتح اله ستایش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

خطای امپدانس بالاHIF به اتصال الکتریکی ناخواسته میان یک هادی برقدار و یک جسم خارجی غیرهادی گفته میشود. انواع متداول خطاهای امپدانس بالا هنگامی رخ می دهد که هادیهای سیستم توزیع با شاخه های درختان، دیوارهای بتنی و سطح زمین تماس پیدا کنند. تشخیص این نوع خطا توسط تجهیزات حفاظتی متداول موجود در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی بسیار مشکل میباشد، چرا که وقوع آن تنها منجر به افزایش کمی در مقدار جریان بار می شود که معمولاً به اشتباه به صورت افزایش معمول در میزان جریان بار تلقی میشود. با این وجود، راه حل های موثر و گوناگونی برای مقابله با این نوع خطا وجود دارد . مدل سازی هرچه دقیقتر و کاملتر HIF جهت پیشبینی پاسخ گذرایسیستم قدرت بسیار حائز اهمیت میباشد. یکی از نتایج مهم ارائه یک مدل کامل و دقیق، طراحی و توسعه تجهیزات وتکنیکهای حفاظتی می باشد . در این مقاله HIF ناشی از برخورد یک درخت با خطوط فشار متوسط شبکه توزیع انرژی الکتریکی مدلسازی و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. به منظور مدل سازی HIF از دو مقاومت سری متغیر با زمان استفاده شده است که یکی مقاومت گذرای جرقه ایجاد شده در اثر اصابت درخت به هادی های شبکه توزیع فشار متوسط و دیگری مقاومت مسیر خطا که محدود کننده جریان خطا است، میباشند. پیادهسازی مدل فوق در نرم افزارEMTP و مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی موجود، صحت مدل ارائه شده در این مقاله ودقت مضاعف آن نسبت به مدل های پیشین ارائه شده درمقالات را نشان میدهد.