سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن صاحبی – کارشناس ارشد فرآوری مواد شرکت کائولین خراسان معدنی
حمیدرضا صاحبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، گروه ریاضیات،آشتیان، ایران

چکیده:

انرژی در صنایع معدنی سهم مهمی از هزینه کل را دارا بوده و بنابراین کاهش میزان سوخت مصرفی دراین صنایع تاثیرمستقیم بر قیمت تمام شده خواهد داشت. یافتن متغییرهای بهینه توسط روشهای تجربی امری وقت گیر و هزینه بر است زیرا حجم زیادی محصول بدون کیفیت، تولید می شود. برای تعیین دمای بهینه خشک کردن ها و بدنبال آن افزایش کیفیت، می توان از مدلسازی ریاضی فرایند خشک کردن استفاده کرد . این مدل قادر به تعیین دمای محصول در قسمتهای مختلف بستر و در ارتفاعات مختلف آن و همچنین کیفیت محصول تولیدی می باشد. در اینجا با استفاده از مدل ریاضی تاثیر ارتفاع بستر محصول و سرعت حرکت مواد در طول زمان خشک کردن بر میزان انرژی مصرفی دراین فرایند بررسی شده است و حالت بهینه تعیین شده است.