سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرمان یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مهدی کاشانی نژاد – دانشیار گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
امیر دارایی گرمه خانی – دانشجوی دکترای صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

چالش عمده در طی خشک کردن مواد غذایی به منظور کاهش رطوبت مواد به سطح مورد نظر بدون از دست دادن مقدار قابل توجهی از عطر ، طعم ،رنگ ، مزه و مواد مغذی است. خشک کردن باعث افزایش ماندگاری محصول ، کاهش هزینه های بسته بندی و حمل و نقل می شود. هدف از این پژوهش بررسی داده های آزمایشگاهی مربوط به خشک کردن پیاز با استفاده از آون و مایکروویو و مدلسازی این فرآیند است. برای انجام عمل خشک کردن از سه دمای مختلف آون ) ۶۰ ۷۰ ۸۰درجه و ۵ توان مایکروویو ۱۰۰و۳۰۰و۵۰۰و۸۰۰و۱۰۰۰ وات به عنوان متغیر استفاده گردید و مدل های تجربی خشک کردن جهت برازش با داده های آزمایشگاهی بدست آمده در نظر گرفته شد . این داده ها با ۰ مدل تجربی متفاوت )پیج، نیوتن، هندرسون و پابیس، میدیلی کوک، دو جمله ای، ورما ، وانگ و سینگ، لگاریتمی( برازش شدند که از بین این مدل ها مدل پیج برای آون و همچنین مدل ورما و پیج برای مایکروویو بالاترین R2 و کمترین χ۲ ، RMSE و MBE را دارا بودند. همچنین مقادیر ثابت برای هر مدل جداگانه به دست آمد