سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن رنجبران – دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانش
داریوش زارع – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق خشک شدن دانه های مرطوب به روش بستر سیال – مایکروویو با استفاده از مدل دو فازی اویلری- اویلری شبیه سازی شد. در این راستا از نرم افزار Fluent استفاده شد. توانایی مدل در پیش بینی رطوبت محصول، دمای هوای خروجی و رطوبت هوای خروجی در طی زمان خشک شدن مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر انرژی مایکروویو با استفاده از یک کد برنامه به زبان C به فضای استاندارد نرم افزار مورد نظر اضافه گردید. نتایج شبیه سازی با استفاده از داده های به دست آمده از خشک کردن بستر سیال- مایکروویو دانه های سویا در شرایط یکسان اعتبار سنجی شد.نتایج نشان داد که مدل فوق توانایی پیش بینی رطوبت محصول، دمای هوای خروجی و رطوبت هوای خروجی را ، ه ترتیب، با خطایی کمتر از ۳ و ۱۰ و ۵ درصد دارد. در این مقاله کد برنامه های مورد نیاز مدل سازی خشک کردن با استفاده از نرم افزار مورد نظر ارایه می شود.