سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد شهربانوزاده – مربی بخش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مسعود حسامی کرمانی – استادیار بخش مهندسی عمران
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران

چکیده:

مسئله نشت در پی سدها و بررسی میزدان فشار پیزومتریک آن باعث گردیده که در مطالعات سدسازی بهای بیشتری به تحلیل آن داده شود. از آنجاییکه نشت بی رویه خطراتی را برای موجودیت سد بدنبال دارد جهت کنترل آن در زمان طراحی و مراقبت از سد در زمان بهره برداری تمهیدات خاصی بعمل می آید که یک نمونه از آن اجرای پرده آب بند می باشد درسالهای اخیر با پیشرفت سریع رایانه ها تحلیل اینگونه مسائل با استفاده از مدلهای عددی توسعه فراوانی یافته و نتایج موجود حاکی از دقت بالای این روش در محاسبه نشت می باشد دراین تحقیق بااستفاده از روش المان محدود و نرم افزار Seep3D معادله حاکم بر نشت در حالت سه بعدی در محیطهای ناهمگن و ناهمسان مدل بندی شده و با اندازه گیری فشار پیزومتریک در محدوده پی میزان نشت محاسبه می شود.