سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز قائینی حصاروئیه – استادیار دانشکده فنی و مهندسی_بخش مهندسی عمران_دانشگاه شهید باهنر کز

چکیده:

مدل دوبعدی جهت مدلسازی جریان سطح آزاد بر اساس معادلات آبهای کم عمق تهیه شده است.در مدل حاضر شبکه محاسباتی بصورت با سازمان و با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل بیضوی تولید می شود. منقطع سازی مکانی بر اساس روش حجم محدود و با استفاده از روش مرکزیت سلول و به روش صریح صورت گرفته و جهت مدلسازی فلاکسهای عبوری از هر حجم کنترل از روش HLLC استفاده شده است. جهت بالا بردن دقت مدل در مدلسازی فلاکسها از روشTVD-WAF استفاده شده است. جهت بررسی کارایی مدل عددی، نتایج مدل با حل تحلیلی موجود برای شکست سد دایره ای مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس مدل حاضر برای مدلسازی جریان ناشی از شکست سد در خم ۴۵ درجه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مدل عددی با داده های آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مدل قابلیت مدلسازی جریان ناشی ازشکست سد در خم را داراست