سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایمان نادری راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ملایر
یاسر وطن دوست – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

چکیده:

سرریز کنار یک سازه هیدرولیکی که درکانالهای انتقال آب سیستم های انتقال فاضلاب و … کاربران فراوان دارد سرریز کناری لبه تیز پرکاربردترین نوع سرریز کناری است ضریب آبگذاری سرریز از مهمترین پارامترهای طراحی سرریز کناری است بررسی ضریب آبگذاری سرریز کناری به دو روش عددی و آزمایشگاهی انجام می شود روش عددی از لحاظ زمانی و اقتصادی برتری دارد دراین تحقیق روش عددی حجم محدود VOF توسط نرم افزار فلوئنت FLUENT بکارگرفته شده است از لحاظ هیدرولیکی بهتر آن است که درکانال شامل سرریز کناری جریان زیربحرانی باشد از این رو دراین تحقیق بررسی ها درحالت زیربحرانی می باشند درمقایسه نتایج عددی با آزمایشگاهی درمدلها درمحاسبه دبی و ارتفاع و ضریب آبگذاری سرریز خطای درحدود ۹-۷ درصد وجود دارد.