سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید صفاری – شرکت موننکو ایران گروه مپنا
بهزاد صداقت –

چکیده:

جریان تخلیه جزئی دربوشینگهای تجهیزاتی نظیر راکتور می تواند منجر به تخریب عایق بوشینگ شوند از این رو بررسی و مدلسازی این جریان و نهایتا روشهای تشخصی آن مورد توجه می باشد درمقاله حاضر مطالعات و محاسبات امکان سنجی استفاده ازرله های حساس خطای زمین جهت تشخیص تخلیه جزئی و حفاظت بوشینگهای راکتور مورد بررسی و آنالیز قرارگرفته است برای این منظور بررسی هایی درخصوص مقادیر جریان زمین عبوری از اجزای سیستم شبیه سازی و امکان سنجی استفاده از رله های S.E.F واقع درنوترال راکتور بررسی شده است