سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رهام بختیار – دانشجوی دکتری دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس قاهری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس یگانه بختیاری – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هیدرودینامیک منطقه سواش عموماً تاکنون در ارتباط با حرکت روی بستر غیرقابل نفوذ بحث شده است. در واقع دینامیک آب زیرزمینی به علت پتانسیل معاوضه بین آبخان و جریان بالای آن، بخش مهمی از هیدرودینامیک منطقه سواش را تشکیل می­دهد و نقش مهمی روی انتقال رسوب نزدیک ساحل و پایداری آن در ناحیه ساحلی دارد. هیدرودینامیک آب زیرزمینی ساحلی نتیجه ترکیبی نیروهای ناشی از جزر و مد و امواج در فرکانسهای مختلف است. وجود ناحیه موئینه در آبخان ساحلی، معاوضه بین آب دریا و آب زیرزمینی، ظرفیت ذخیره آبخان و دینامیک آبخان ساحلی را تحت تاثیر قرار می­دهد. معمولا در سواحل با سطح پائین آب زیرزمینی، پدیده رسوبگذاری و در سواحل با سطح بالای آب زیرزمینی پدیده فرسایش ساحلی مشاهده می­شود. به منظور توضیح این پدیده، بیشتر از فرآیند نفوذ آب به آبخان ساحلی و بلعکس (In/Exfiltration) استفاده می­شود. از دیگر پارامترهای حیاتی در این منطقه، ضریب هدایت هیدرولیکی محیط متخلخل است که به صورت مکانی و زمانی تغییر می­کند. در این مقاله، تحقیقات انجام شده بر روی دینامیک آب زیرزمینی مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته و مواردی که قبل از محاسبه دقیق انتقال رسوب منطقه سواش و تکامل ساحل باید مد نظر قرار گیرد را به تفصیل بحث و مشخص می­کند.