سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

درحال حاضر فرایند شیرین سازی گاز ترش درپالایشگاه ها بطور وسیعی توسط حلال های امینی که یک حلال شیمیایی است صورت می پذیرد حلالهای آمینی توسط یک سری واکنش شیمیایی با گازهای ترش دربرج جذب واکنش داده و آنها را از جریان گاز جدامی کند و درنهایت حلال غنی شده از گاز ترش دربرج دفع بوسیله جریان بخار یا جریا نروغن بازیابی شده و به برج جذب باز میگردد با توجه به معایبی همچون مصرف بالای انرژی برای بازیابی حلال خوردگی و اتلاف حلال بالا درسیستم شیرین سازی گاز درسالهای اخیر استفاده از حلال های ترکیبی که مجموعه ای از حلال های شیمیایی و فیزیکی می باشند مورد توجه قرارگرفته است یکی از حلال های ترکیبی که بسیار مورد توجه قرارگرفته است سولفینول می باشد کهترکیبی از یک آمین به عنوان حلال شیمیایی و سولفولان به عنوان حلال فیزیکی می باشد سولفولان دارای مزایایی همچون مصرف انرژی پایین تر جهت بازیابی حلال قابلیت حذف همزمان ترکیبات ارگانیک گوگرد و COS و همچنین خوردگی کمتر می باشد.