سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید حاجی قاسمعلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید لطفی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بتن یکی از مهمترین مصالحی است که دستیابی به تکنولوژی آن، جهش بزرگی در فعالیتهای عمرانی محسوب می شو د. مقاومت بالا و سهل الحصول بودن اجزاء تشکیل دهنده , بتن را به عنوان یکی از اجزاء شاخص و کلیدی سازه ها و ابنیه معرفی می کند. یکی از دغدغه های مهندسین سازه، استفاده بهینه و ایمن از بتن است. در کنار تمامی ویژگیهای مثبت و منحصر به فرد، بتن نیز مانند هر ماده دیگری در جهان طبیعت دارای خواص و رفتاری است که منجر به بروز پاره ای چالشها در استفاده از آن می گردد. یکی از عواملی که می تواند روی بهره برداری بهینه از بتن موثر باشد تورم سنگدانه های موجود در بتن تحت تاثیر پدیده ای به نام واکنش قلیایی سنگدانه ها است. واکنش قلیایی توسط محققین با ر وشهای مختلفی مدل شده است. در این پروژه با توجه به نتایج آزمایشگاهی دو مدل عددی جهت پیش بینی انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها (ASR) در داخل تیر بتنی ارائه گردید. این دو مدل توسط نرم افزار ANSYS تحلیل گردید. در مدل اول اثر توام واکنش قلیایی و خزش بصور ت نیروی معادل محوری و کاهش در مدول الاستیسیته بتن در نظر گرفته شد و در مدل دوم واکنش قلیایی بصورت فشار داخلی یکنواخت و خزش با معادلات حاکم بر این پدیده منظور گردید . بطور کلی واکنش قلیایی باعث افزایش تنش آرماتور کششی می گردد که در هنگام طرح تیر بایستی در نظر گرفته شود.