سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه نعمتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده عمران
مرتضی نقی پور – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده عمران
حسین محمدی دوستدار – موسسه ملی تحقیقات مسکن

چکیده:

استفاده از آرماتورهای خارجی یکی از روشهای مقاوم سازی در مرحله بعد از بارگذاری و قبل ازشکست می باشد این روش تاکنون به طرق مختلف برای تقویت اعضای سازه های بتن مسلح مورد استفاده قرارگرفته است به منظور بررسی تاثیر استفادها ز آرماتور خارجی پس کشیده دراین روش مقاوم سازی تعدادی تیر بتن آرمه مورد آزمایش قرارگرفتند مقاومسازی توسط نصب آرماتور خارجی د ر طرفین تیر در ترازی برابر با ارماتور کششی صورت گرفته است بررسی توسط مدلسازی به وسیله نرم افزار صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که این روش مقاوم سازی باعث افزایش ظرفیت خمشی و کاهش شکل پذیری می شود و افزایش مقاومت خمشی در اثر استفاده ازآرماتور غیرچسبیده پس کشیده خارجی با درصد فولاد کششی نسبت معکوس دارد و برای تیرهایی که درصد فولاد کششی کمی دارند روش بسیار موثری می باشد.