سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه نعمتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده عمران
مرتضی نقی پور – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده عمران
حسین محمدی دوستدار – موسسه ملی تحقیقات مسکن

چکیده:

استفاده از آرماتورهای خارجی یکی از روشهای مقاوم سازی در مرحله بعد از بارگذاری و قبل ازشکست می باشد این روش تاکنون به طرق مختلف برای تقویت اعضای سازه های بتن مسلح مورد استفاده قرارگرفته است به منظور بررسی تاثیر این روش مقاوم سازی برروی تیرهای ترک خورده تعدادی تیر بتن آرمه مورد تحقیق قرارگرفتند مقاوم سازی توسط نصب آرماتور خارجی در طرفین تیر در ترازی برابر با آرماتور کششی صورت گرفته است بررسی به صورت مدلسازی به وسیله نرم افزار صورتگرفته است نتایج نشان میدهدکه این روش مقاوم سازی باعث افزایش ظرفیت خمشی تیرها می شود وحتی این روش می تواند به عنوان یک روش مناسب درتقویت تیرهای تحت بار مرده استفاده شود.