سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد صادقیه – دانشگاه یزد دانشکده مهندسی صنایع
محمدباقر فخرزاد –
پگاه مرادیان بروجنی –

چکیده:

امروزه سازمان ها برای باقی ماندن درعرصه رقابت باید محصولاتی متنوع با توجه بهخواست مشتری فراهم کنند بنابراین علاوه برتوجه به منابع داخلی خود را به مدیریت برتشکیلات مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته و به سمت مدیریت زنجیره تامین کشیده شده اند از سوی دیگر بدلیل تاثیر بسیارزیاد ارزش آفرینی و مشتری گرایی درموفقیت و برتری کامل یک زنجیره امروزه ناب سازی سازمان ها و فرایندها بسیار مهم تلقی می شود درتحقیق حاضر به دلیل اهمیت بالای بخش تولید و توزیع درزنجیره به مدلسازی تولید انتخاب تسهیلات توزیع فعال و طراحی شبکه توزیع درطول زنجیره تامین سه سطحی با تک تولید کننده چندین عمده فروش خرده فروش و مشتری درانتهای زنجیره که درواقع یک مشاله تولید توزیع و تخصیص مکان یابی تسهیلات است توجه شده و با توجه به رویکرد مشترک زنجیره تامین و تولید ناب درراستای رضایت مشتری یک برنامه ریزی مختلط عدد صحیح نوشته شدها ست .