سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صالح ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محسن نصرآبادی – دانشجوی دکتری سازه های آبی

چکیده:

توزیع غلظت رسوبات معلق درآبراهه ها به منظور محاسبه دبی بارمعلق همواره ازموضوعات مورد علاقه محققان بودها ست دراین پژوهش توزیع عمودی غلظت رسوبات معلق با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی ANN مدلسازی شدها ست برای اموزش و ازمون شبکه ازمعتبرترین داده های آزمایشگاهی استفاده شدها ست همچنین با بررسی معادلات تجربی توسعه یافته و استفاده زمهمترین پارامترهای آماری معادله بهینه برای براورد توزیع غلظت انتخاب شده است نتایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی قابلیت بسیارخوبی دربراورد توزیع غلظت رسوبات معلق دارد همچنین ارزیابی معادلات تجربی نشان داد که معادله اینشتین و شن ۱۹۵۵ بیشترین دقت را دارد.